MB-DANSK 

Konkrete, praksisnære forløb til dansk i udskolingen  

OM MB-DANSK

AKTUELLE FORLØB

MB-Dansk:


Marianne Hundebøl

Biblioteksleder, tidl. lærer,  pædagogisk konsulent i dansk og læremiddelforfatter

Birgitte Therkildsen

Selvstændig, Greb om Dansk, tidl. lærer og fagkonsulent i dansk.Læremiddelforfatter og kursusinstruktør

Lise Stadelund

Dansklærer på Giersings Realskole i udskolingen. Beskikket censor og læremiddelforfatter 

Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, 

der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen